Dětský den ZELENÁ PLANETA

03.06.2012 15:00

V neděli 3.června jsme uspořádaly pro vás a vaše děti již druhý dětský den v Horní Lhotě pod taktovkou Hornolhotských maminek.

I přes sice jemný, přesto vytrvalý déšť, který nás provázel hned od začátku soutěží, se zúčastněné děti nenechaly odradit a plnily jednodušší i náročnější úkoly dle svých možností za pomoci svých rodičů nebo obsluh jednotlivých stanovišť. Jelikož se všechny úkoly týkaly naší milované Zelené planety Země, děti si zde tématicky vyzkoušely například sekání do pískovce, malování na plátno barvami z přírody, ochutnávaly a poznávaly plody a rostliny Země, vyrobily si barevné papírové spirály, plstěné kuličky z ovčího rouna, zvonkohru, nebo třeba bubínek, na který potom všechny děti společně uspořádaly koncert. Na každém stanovišti si na startovní kartičku s kružnicí a vyznačenými stanovišti nalepily nějaké suché plody nebo listy a vytvořily si tak svůj originální obraz Země. Na základě splněných úkolů po předložení kartičky dostaly zaslouženou odměnu. Zájemci mohli navíc vyzkoušet také naše stanoviště Ekodopravy nebo za pomoci místních hasičů proudem vody trefit určený cíl. U Kaštánka na všechny děti čekala koza Líza, která před jejich zraky podojila čerstvé kozí mléko a děti ho mohly ochutnant společně s čerstvou omeletou z domácích slepičích vajec! Všem moc chutnalo.

Na závěr nakonec vyjasněného a slunečného odpoledne všem zahráli Kaštánci k dobré pohodě a dobrému jídlu a pití, které zajistila hospůdka U Kaštánka.

Děkujeme sponzorům!

Hornolhotské maminky, Hospůdka U Kaštánka, Ing. Luboš Flek, HZS Horní Lhota, TJ Sokol HL a Kaštánci !!!