Myslivecká vycházka

18.08.2012 18:00

V krásném sobotním odpoledni jsme si všichni užili velmi zajímavou vycházku s mysliveckým povídáním o přírodě kolem nás.

Na celkem čtyřech stanovištích jsme se dověděli nejprve něco o rybách a rybaření, stromech a lesních porostech, lesní zvěři a také o dravcích.

Na závěr si mohli všichni účastníci zkusit střelbu na terč ze vzduchovky a opéct špekáček na připraveném ohništi U Kaštánka.

Velké poděkování patří přednášejícím - Jirkovi, Davidovi, Zbyňkovi a Vlastovi a také organizátorům Jitce a Radimovi - bylo to velmi poučné i zábavné odpoledne.

Akce byla pořádána za podpory Jihomoravského kraje.

Logo