Příchod Mikuláše a vánoční jarmark

02.12.2011 16:00

V pátek jsme v Horní Lhotě přivítali Mikuláše i jeho pomocníky - anděle a čerta. Přijeli k nám na nádherném voze taženém koňmi a přivezli všem hodným dětem krásné dárky. Spousta dětí stihla říct za odměnu Mikulášovi nějakou pěknou básničku nebo zazpívat písničku a Mikuláš tak krotil divokého čerta, aby žádné z dětí neodnesl. Anděl se na všechny krásně usmíval a rozdával připravené dárky. Před jejich příchodem děti zvládly ještě spoustu soutěží a dospělí se občerstvili připraveným svařákem, likérkem nebo čajem. U Kaštánka si mohli také dát "něco na zub" - tentokrát smažený kuřecí řízek s chlebem. Kdo všechno stihl, měl možnost si prohlédnout náš připravený vánoční jarmark a zakoupit si něco pro sebe a své nejbližší z našich výrobků, a tím přispět na další povedené akce pro naše děti. Všem, kdo přispěli moc děkujeme a těšíme se zase někdy příště na viděnou!!! Více ve fotogalerii...

 

Sponzoři akce:

Město Blansko - OA Horní Lhota

Ing. Radek Ševčík

Ing. Luboš Flek

Hospůdka U Kaštánka

 

Poděkování patří spolupracovníkům a organizátorům:

Pavel a Petr Škvařilovi

Radim Feik

Roman a Markétka Gregorovi

Jana a Kaštánci

Hornolhotské maminky