Sběr starého papíru

29.10.2013 09:00

Stejně jako v loňském roce se uskutečnil sběr starého papíru po celé obci. Děti papír svezly ke knihovně, a odtud přímo do sběrny do Blanska.

Všem, kteří přispěli svým tříděným papírem, velmi děkujeme. Získaná částka bude použita na nákup výtvarných potřeb pro děti.