Tři Králové

10.01.2014 14:41

"My Tři Králové jdeme k vám, štěstí - zdraví vinšujem vám !" jste mohli slyšet za zpěvu koledníků a harmonik v naší obci...

Tři Králové prošli Horní Lhotou v neděli 5.ledna dopoledne ve dvou skupinách.

Na Oblastní charitě Blansko po rozpečetění obou pokladniček spočítali vybraný obnos - bylo to jen v Horní Lhotě krásných 10 574,- Kč.

Děkujeme všem dárcům za poskytnuté peněžní dary. HM

 

Děti ve výtvarném kroužku takhle krásně vidí Tři Krále

 

Charita Blansko

Mezi 1.–14. lednem 2014 proběhla tradiční tříkrálová sbírka. Lidé na Blanensku tak mohli přispět potřebným celkem do 387 zapečetěných pokladniček. Letos se podařilo vybrat rekordní sumu 1.580.948 Kč, což je o 78.124 Kč více jak v loňském roce. Vybrané peníze poputují tam, kde je jich nejvíce zapotřebí.