Úpravy nově získaných prostor

02.09.2011 14:33

Celé prázdniny jsme připravovali nově získané prostory pro nás i naše děti k všestrannému využití. Co všechno bychom zde rádi pro spoluobčany dělali se dozvíte vždy na našich stránkách v záložce Kroužky a cvičení, případně v záložce Pozvánky. Věříme, že se vám nabízené aktivity líbí a budete je plně využívat! V sálech proběhlo drhnutí parket, malování, nátěry, opravy vodoinstalace apod. a některé další práce nás ještě čekají. Děkujeme všem, kteří se s námi těchto úprav zúčastnili a především sponzorům, bez kterých bychom na mnohé z těchto oprav neměli finanční prostředky.

Významnou měrou finančně a odborně pomohli:

Ing. Radek Ševčík, firma Brestt Brno

Ing. Josef Vrba, firma Zásobování teplem, Tišnov

Mgr. Marta Truhlářová, Střední škola gastronomická, s.r.o.

pan Antonín Sedláček

pan Jiří Hoder

pan Zdeněk Juračka

pan Robin Matuška

pan Radek Beránek