Rozpis stolů na ping-pong

STOLNÍ TENIS

15.09.2011 12:38

Při přihlašování na jednotlivé hodiny stolního tenisu prosím dbejte pevného rozvrhu ve velkém sále (cvičení apod.) - nelze se zapsat na hodiny, které jsou pevně stanoveny pro kolektivní aktivity!

Změna termínů vyhrazena provozovatelem MaRC HM a majitelem budovy.

Hráči si musí vzít na hru čisté přezůvky - vstup pouze přes šatnu! Doporučujeme vlastní pálku a míčky.

Cena je stanovena na 30,- Kč / 1 hodina / 1 stůl.

Klíče si hráči vždy vyzvednou a po hře je opět odevzdají včetně poplatku Michalu Matuškovi (není-li domluveno jinak).

Objednání hodiny a předání klíčů si předem dohodněte na emailu matuskamisa@gmail.com nebo hlmaminky@seznam.cz

Stoly vždy stavějte na hranu síťky (na hraně není nabarvena bílá čára), vracejte na svá místa a chovejte se k nim slušně!!!

Poničení ihned nahlaste, jinak případnou opravu bude hradit poslední zapsaný hráč !!!

V sále musí být opět pořádek, vše vracejte zpět na svá místa!

SK HORNÍ LHOTA, předseda Michal Matuška

OA HORNÍ LHOTA, předseda Vítězslav Matuška