Projekty

2018

16.11.2018 08:23

Dotační projekt roku 2018

Kulturní a společenské akce v Horní Lhotě 2018 - za finanční podpory Města Blanska      

      Znak města Blanska

 

Do tohoto projektu spadají následující akce:

Dětský karneval

Velikonoční jarmark

Den matek a rodin

Dětský den

Vánoční jarmark

Vánoční koledování s blanenským farářem

Tvoření a workshopy - výtvarné potřeby

Propagační materiál

Potřeby pro volnočasové aktivity, besídky a veřejná vystoupení

Na základě poskytnuté dotace uhradíme výtvarné a další potřeby k uskutečnění těchto akcí.

Žádost o dotační podporu z oblasti zájmové činnosti pro neziskové organizace z rozpočtu Města Blansko jsme odevzdali 12.10.2017. Smlouva o dotaci byla schválena a podepsána oběma stranami dne 7.3.2018 ve výši 24 500,- Kč s čerpáním do konce roku 2018. Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali odboru školství a kultury Města Blanska dne 11.února 2018.

2017

09.03.2018 10:04

Dotační projekt roku 2017

Kulturní a společenské akce v Horní Lhotě 2017 - za finanční podpory Města Blanska      

      Znak města Blanska

 

Do tohoto projektu spadají následující akce:

Dětský karneval

Velikonoční jarmark

Den matek a rodin

Dětský den

Vánoční koledování s blanenským farářem

Tvoření a workshopy - výtvarné potřeby

Propagační materiál

Potřeby pro volnočasové aktivity

Na základě poskytnuté dotace uhradíme výtvarné a další potřeby k uskutečnění těchto akcí.

Žádost o dotační podporu z oblasti zájmové činnosti pro neziskové organizace z rozpočtu Města Blansko jsme odevzdali 2.11.2016. Smlouva o dotaci byla schválena a podepsána oběma stranami dne 19.4.2017 ve výši 24 500,- Kč s čerpáním do konce roku 2017. Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali odboru školství a kultury Města Blanska dne 7. března.2018.

1 | 2 | 3 | 4 >>