Projekty

2016

29.01.2016 11:16

Dotační projekty roku 2016

Kulturní a společenské akce v Horní Lhotě 2016 - za finanční podpory Města Blanska      

      Znak města Blanska

 

Do tohoto projektu spadají následující akce:

Dětský karneval

Velikonoční jarmark

Den matek a rodin

Dětský den

Pohádkový les

Příchod Mikuláše

Vánoční koledování s blanenským farářem

Výtvarné potřeby

Na základě poskytnuté dotace uhradíme výtvarné a textilní potřeby k uskutečnění těchto akcí.

Žádost o dotační podporu z oblasti zájmové činnosti pro neziskové organizace z rozpočtu Města Blansko jsme odevzdali 2.12.2015. Smlouva o dotaci byla schválena a podepsána oběma stranami dne 23.6.2016 ve výši 21 000,- Kč s čerpáním do konce roku 2016. Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali odboru školství a kultury Města Blanska dne 27. března.2017.

 

Název projektu: Naboso - za finanční podpory JMK

Logo

Letošní projekt s názvem „Naboso“ směřuje ke vnímání povrchu Země, sepjetí s přírodou a poznávání nového rozměru chůze. Bosá chůze může poskytovat zcela nové či staronové hmatové podněty a prožitky. I když jsou od chození naboso nohy špinavé a zaprášené, jsou to nohy zvyklé pracovat, jsou silné, otužilé, odolné, zdravé a správně tvarované. 

K tomuto projektu nás inspirovaly nově vznikající stezky pro chůzi naboso a filozofie, která je s chůzí naboso spojená - opět se vrátit k našim kořenům a to nejen vnímáním chodidly, ale i ostatními smysly.  Znovu začít přemýšlet nad věcmi a událostmi, které nás každý den obklopují a eliminovat věci a události negativní a z událostí pozitivních čerpat novou energii pro plnohodnotný život.

Žádost o dotační podporu pro neziskové organizace z rozpočtu JMK jsme odevzdali 19.2.2016. Na základě vypracované žádosti jsme na tento celoroční projekt získali z usnesení Rady jihomoravského kraje ze dne 12.4.2016 z dotačního programu„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“pro rok 2016 částku 34 000,- Kč. Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali JMK dne 20. ledna 2017.

2015

06.05.2015 09:20

Dotační projekty roku 2015

Název projektu: Kupředu do minulosti - za finanční podpory JMK

Logo

Leden až prosinec 2015

Cílem projektu je cesta ke zkušenostem a dovednostem, které nám pomohou vymanit se ze spěchu a stresu

a užít si přítomný okamžik. Naučit se relaxovat, zdravě žít, učit děti, že jsme každý zodpovědný

za své štěstí a zdraví.

Na základě vypracované žádosti jsme na tento celoroční projekt získali z usnesení

Rady jihomoravského kraje ze dne 27.4.2015 z dotačního programu

„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“

pro rok 2015 částku 35 000,- Kč. Smlouva byla podepsána 21.7.2015.

Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali JMK dne 22. ledna 2016.

 

Pochvala z kontrolního úřadu JMK:

 

Paní Součková,

provádím kontrolu vyúčtování dotací a právě jsem dokončila Vaše vyúčtování

dotace 35.000 Kč od Jihomoravského kraje na projekt Kupředu do minulosti.

Jsem upřímně potěšena obsahem a precizností Vašeho zpracování podkladů,

včetně popisu činnosti Vašeho centra a fotodokumentace.

 

Ing. Věra Krytinářová

odbor sociálních věcí

oddělení ekonomiky a kontroly

Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

Kulturní a společenské akce 2015 - za finanční podpory Města Blanska      

      Znak města Blanska

 

Do tohoto projektu spadají následující akce:

Dětský den

Indiánské léto

Den seniorů

Příchod Mikuláše

Vánoční povídání s blanenským farářem

Výtvarné potřeby

Na základě poskytnuté dotace uhradíme výtvarné a textilní potřeby k uskutečnění těchto akcí a odměny pro děti v soutěžích.

Žádost o dotační projekt z oblasti zájmové činnosti pro neziskové organizace z rozpočtu Města Blanska jsme odevzdali 30.1.2015. Smlouva o dotaci byla schválena a podepsána oběma stranami dne 27.5.2015 ve výši 20 000,- Kč s čerpáním do konce roku 2015. Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali odboru školství a kultury Města Blanska dne 20. ledna.2016.

1 | 2 | 3 >>