Projekty

2017

09.03.2018 10:04

Dotační projekt roku 2017

Kulturní a společenské akce v Horní Lhotě 2017 - za finanční podpory Města Blanska      

      Znak města Blanska

 

Do tohoto projektu spadají následující akce:

Dětský karneval

Velikonoční jarmark

Den matek a rodin

Dětský den

Vánoční koledování s blanenským farářem

Tvoření a workshopy - výtvarné potřeby

Propagační materiál

Potřeby pro volnočasové aktivity

Na základě poskytnuté dotace uhradíme výtvarné a další potřeby k uskutečnění těchto akcí.

Žádost o dotační podporu z oblasti zájmové činnosti pro neziskové organizace z rozpočtu Města Blansko jsme odevzdali 2.11.2016. Smlouva o dotaci byla schválena a podepsána oběma stranami dne 19.4.2017 ve výši 24 500,- Kč s čerpáním do konce roku 2017. Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali odboru školství a kultury Města Blanska dne 7. března.2018.

2016

29.01.2016 11:16

Dotační projekty roku 2016

Kulturní a společenské akce v Horní Lhotě 2016 - za finanční podpory Města Blanska      

      Znak města Blanska

 

Do tohoto projektu spadají následující akce:

Dětský karneval

Velikonoční jarmark

Den matek a rodin

Dětský den

Pohádkový les

Příchod Mikuláše

Vánoční koledování s blanenským farářem

Výtvarné potřeby

Na základě poskytnuté dotace uhradíme výtvarné a textilní potřeby k uskutečnění těchto akcí.

Žádost o dotační podporu z oblasti zájmové činnosti pro neziskové organizace z rozpočtu Města Blansko jsme odevzdali 2.12.2015. Smlouva o dotaci byla schválena a podepsána oběma stranami dne 23.6.2016 ve výši 21 000,- Kč s čerpáním do konce roku 2016. Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali odboru školství a kultury Města Blanska dne 27. března.2017.

 

Název projektu: Naboso - za finanční podpory JMK

Logo

Letošní projekt s názvem „Naboso“ směřuje ke vnímání povrchu Země, sepjetí s přírodou a poznávání nového rozměru chůze. Bosá chůze může poskytovat zcela nové či staronové hmatové podněty a prožitky. I když jsou od chození naboso nohy špinavé a zaprášené, jsou to nohy zvyklé pracovat, jsou silné, otužilé, odolné, zdravé a správně tvarované. 

K tomuto projektu nás inspirovaly nově vznikající stezky pro chůzi naboso a filozofie, která je s chůzí naboso spojená - opět se vrátit k našim kořenům a to nejen vnímáním chodidly, ale i ostatními smysly.  Znovu začít přemýšlet nad věcmi a událostmi, které nás každý den obklopují a eliminovat věci a události negativní a z událostí pozitivních čerpat novou energii pro plnohodnotný život.

Žádost o dotační podporu pro neziskové organizace z rozpočtu JMK jsme odevzdali 19.2.2016. Na základě vypracované žádosti jsme na tento celoroční projekt získali z usnesení Rady jihomoravského kraje ze dne 12.4.2016 z dotačního programu„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“pro rok 2016 částku 34 000,- Kč. Závěrečnou zprávu s finančním zpracováním jsme odevzdali JMK dne 20. ledna 2017.

1 | 2 | 3 >>